مراقبت از باغ گل

یک باغ زیبا نیاز به گرامی داشت و پرورش دارد. یکی از مهمترین عناصری که این امر را تضمین می کند تأمین آب کافی به آن است. این می تواند به صورت هدیه مادر طبیعت ، پاشیدن مصنوعی آب یا هر روش دیگر باشد. اگرچه دریافت آب کافی بسیار مهم است ، اما باغداران باید به یاد داشته باشند که مقدار زیاد آن به گیاهان آسیب می رساند. علاوه بر مایعات ، گلها به مقدار کافی آفتاب نیز نیاز دارند. نور مواد مغذی کافی برای گیاهان و دانه ها فراهم می کند. کمبود آن حتی قبل از دیدن شکوفه ، گلهای شما را پژمرده خواهد کرد. تأمین مواد مغذی به زمین ، رشد نیرومندی را برای باغ گل ترغیب می کند. اینجاست که کودها مفید هستند.

موارد ضروری مراقبت از یک باغ باید انجام شود تا نتایج عالی مشاهده شود. سه عنصر کراسولا مهم آب ، نور خورشید و کودها هستند. آب بدون سیستم تخلیه مناسب ریشه گیاهان را فرسوده می کند. از آنجا که تعداد کمی خاک برای دادن عناصر غذایی به گیاهان بارور می شود ، کودهای اضافی یا غذای گیاهی برای خاک مورد نیاز است.

گیاهان یک ساله و چند ساله می توانند در پروژه کاشت شما مخلوط شوند تا بهترین نتیجه را از هر دو داشته باشید. آنها نه تنها انواع گلها را برای باغ شما تهیه می کنند ، بلکه اطمینان می دهند که همیشه چیزی برای دیدن در حیاط خانه شما وجود دارد. البته برای یک باغبان علاقه مند ، این کار شما را در طول سال مشغول خواهد کرد. اگر گل هایی را مشاهده کردید که در حال آویزان شدن هستند ، آنها را خرج کنید تا گل های جدید شکوفا شوند. اگر نمی خواهید از دستان خود استفاده کنید ، در عوض جوانه ها را ببرید. به این روند بن بست می گویند.

گلها در مناطق مختلف سال رشد می کنند. گلهای چند ساله قبل از پژمرده شدن می توانند تا سه سال عمر کنند. هنگامی که آنها در چرخه رشد هستند ، یک باغبان می تواند گلهای یک ساله بکارد تا گلهای دیگری نیز در باغ خود رشد و تنوع بیشتری داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که گیاهان می توانند با از بین بردن ضعف گیاهان ، رشد مثبتی داشته باشند. این کار را می توان با شکافتن شکوفه ها یا فقط نیشگون گرفتن آنها انجام داد.